Primer. La competició tindrà lloc el dissabte 29 de juny del 2024.

La sortida es realitzarà les 8:30 del matí davant del Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra.

Les distàncies són:

  1. 1.-Cursa a peu: 5.000 metres.

  2. 2.-Natació: 2.000 metres.

  3. 3.-Cursa a peu: 5.000 metres.

Segon. Podran participar a la competició a partir dels 18 anys.

Tercer. El servei mèdic de l'organització pot retirar qualsevol participant si considera que la seva salut està en perill.

Quart. L'organització es reserva el dret de modificar l'itinerari i de neutralitzar la totalitat o part de la prova si circumstàncies imprevisibles ho fessin necessari.

Cinquè. Serà desqualificat qui no passi pels controls de pas establert.

Sisè. Els participants no federats hauran de passar a les 07:15h del matí a la carpa de registre per recollir el gorret de bany amb el seu número de participant. Després es marcarà el número corresponent a la zona del braç.

Setè. L'organització declina tota responsabilitat per danys i perjudicis o lesió que els participants puguin patir o causar a tercers i es reserva el dret a utilitzar les imatges resultants dels participants el dia de la cursa per la seva utilització en curses posteriors si ho considera necessari.

Vuitè. El control de la cursa es tancarà a les 1:45 hores des de l'inici de la mateixa.

Novè. Pel sol fet de participar s’accepta el present reglament i s'assumeix el risc de la pràctica esportiva no federada, d'acord amb la legislació vigent. Tot allò que no sigui establert sota la decisió de l'organització.

Desè. Els menors de 18 anys no podran participar a l’aquatló (a partir de juvenils si podran participar)

Onzè. Els participants que decideixen abandonar ho hauran de comunicar al control més proper.

Dotzé. Els participants hauran d’anar amb samarreta i calçat esportiu.

Tretzé. S’aplicarà el reglament FCTRI

R

E

G

L

A

M

E

N

T


D

E


L

A


C

U

R

S

A

29-06-2024

IniciINICI.html
Reglament
FAQPreguntes.html
CATINICI.htmlhttp://www.mediterraneanrace.com/MR2014/INICI.htmlshapeimage_4_link_0
CASTINICIO.htmlINICIO.htmlshapeimage_5_link_0
ENGUNICA_ENG.htmlUNICA_ENG.htmlshapeimage_6_link_0